Toán Lớp 9: Hôm qua mẹ của Lan đi chợ mua 5 quả trứng gà và 5 quả trứng vịt hết 10 000 đồng. Hôm nay mẹ Lan mua 3 quả trứng gà và 7 quả trứng vịt h

Question

Toán Lớp 9: Hôm qua mẹ của Lan đi chợ mua 5 quả trứng gà và 5 quả trứng vịt hết 10 000 đồng. Hôm nay mẹ Lan mua 3 quả trứng gà và 7 quả trứng vịt hết 9 600 đồng mà giá trứng vẫn như cũ. Hỏi giá một quả trứng mỗi loại là bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 6 tháng 2022-06-11T05:30:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. mình mới làm hồi nãy gửi bạn 
  chữ hơi xấu :)))

  toan-lop-9-hom-qua-me-cua-lan-di-cho-mua-5-qua-trung-ga-va-5-qua-trung-vit-het-10-000-dong-hom-n

 2. Gọi giá trứng gà và trứng vịt lần lượt là x ( đ ), y ( đ ).( x, y > 0 ).
  Theo đề mua hết 5 quả trứng gà và 5 trứng vịt hết 10 000 ( đồng ) 
  =>  5x + 5y = 10 000 
    Mua 3 trứng gà, 7 trứng vịt hết 9 600 ( đồng )
  =>   3x  + 7y  = 9 600 
  Vậy :
           $\left \{ {{5x + 5y=10 000} \atop {3x + 7y =9 600 }} \right.$ 
   <=> $\left \{ {{x+y=2000 } \atop {3x+7y=9600}} \right.$ 
  <=> $\left \{ {{3x + 7y=6000} \atop {3x + 7y =9 600 }} \right.$
  <=> $\left \{ {{4y=3600} \atop {3x+ 7y=9600}} \right.$ 
  <=> $\left \{ {{y=3600/4 } \atop {3x+7y=9600}} \right.$ 
  <=> $\left \{ {{y=900} \atop {x=1100 }} \right.$  ( thỏa mãn điều kiện ) 
  Vậy : Giá 1 quả trứng gà là x= 1 100 ( đồng )
           Giá 1 quả trứng vịt là y = 900 ( đồng ) 
  ~ học tốt nha~~

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )