Toán Lớp 9: Hai người làm cùng một công việc thì hoàn thành sau 3h45p.Nếu người thứ nhất làm trong 2h,sau đó người thứ hai làm trong 4h48p thì công

Question

Toán Lớp 9: Hai người làm cùng một công việc thì hoàn thành sau 3h45p.Nếu người thứ nhất làm trong 2h,sau đó người thứ hai làm trong 4h48p thì công việc hoàn thành.Hỏi nếu mỗi người riêng thì hoàn thành công việc trong bao lâu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 1 tháng 2022-12-22T12:17:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Nếu làm riêng thì người thứ nhất hoàn thành trong $10h$, người thứ hai hoàn thành trong $6h.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $3h45’=\dfrac{15}{4}h; 4h48’=\dfrac{24}{5}h$
  Gọi số phần công việc hai người làm được trong $1h$ lần lượt là: $a,b(0<a,b<1)$
  Hai người làm cùng thì hoàn thành sau $\dfrac{15}{4}h$
  $\Rightarrow \dfrac{15}{4}(x+y)=1$
  Nếu người thứ nhất làm trong $2h$,sau đó người thứ hai làm trong $\dfrac{24}{5}h$ thì công việc hoàn thành
  $\Rightarrow 2x+\dfrac{24}{5}y=1$
  Ta có hệ:
  $\left\{\begin{array}{l} \dfrac{15}{4}(x+y)=1\\ 2x+\dfrac{24}{5}y=1\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} \dfrac{15}{4}x+ \dfrac{15}{4}y=1\\ 2x+\dfrac{24}{5}y=1\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} 30x+ 30y=8\\ 30x+72y=15\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} 30x+ 30y=8\\ 42y=7\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x=\dfrac{1}{10}\\ y=\dfrac{1}{6}\end{array} \right.$
  Vậy nếu làm riêng thì người thứ nhất hoàn thành trong $10h$, người thứ hai hoàn thành trong $6h.$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )