Toán Lớp 9: Hai người làm cùng một công việc thì hoàn thành sau 3h45p.Nếu người thứ nhất làm trong 2h,sau đó người thứ hai làm trong 4h48p thì công

Question

Toán Lớp 9: Hai người làm cùng một công việc thì hoàn thành sau 3h45p.Nếu người thứ nhất làm trong 2h,sau đó người thứ hai làm trong 4h48p thì công việc hoàn thành.Hỏi nếu mỗi người riêng thì hoàn thành công việc trong bao lâu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 1 tháng 2022-12-22T10:44:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: Người thứ 1: $10h$
               Người thứ 2: $6h$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi $3h45’=\dfrac{15}4(h)$
        $4h48’=\dfrac{24}5(h)$
  Gọi thời gian hoàn thành công việc khi làm riêng của người thứ nhất, thứ hai lần lượt là $a,b(a,b>0)$
  $\to$Mỗi giờ mỗi người làm được $\dfrac1a,\dfrac1b$ công việc
  Theo bài ta có:
  $\begin{cases}\dfrac{15}4\cdot (\dfrac1a+\dfrac1b)=1\\ \dfrac1a\cdot 2+\dfrac{24}5\cdot \dfrac1b=1\end{cases}$
  $\to \begin{cases}\dfrac1b=\dfrac{4}{15}-\dfrac1a\\ \dfrac1a\cdot 2+\dfrac{24}5\cdot (\dfrac{4}{15}-\dfrac1a)=1\end{cases}$
  $\to \begin{cases}b=6\\ a=10\end{cases}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )