Toán Lớp 9: Hai khu đất hình chữ nhật và hình vuông có diện tích bằng nhau. Khu đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và chu vi là 48

Question

Toán Lớp 9: Hai khu đất hình chữ nhật và hình vuông có diện tích bằng nhau. Khu đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và chu vi là 48 mét.
Tính các kích thước khu đất hình chữ nhật và tính độ dài cạnh của khu đất hình vuông ( kết quả làm tròn đến chữ số thứ 2 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 1 tuần 2022-06-18T01:06:08+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Khu đất hình chữ nhật có chiều rộng $6m,$ dài $18m$
  Cạnh khu đất hình vuông $10.39m$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi chiều rộng khu đất hình chữ nhật là $x, x>0$
  $\to$Chiều dài khu đất hình chữ nhật là $3x$
  Vì chu vi khu đất hình chữ nhật là $48m$
  $\to 2(x+3x)=48$
  $\to 8x=48$
  $\to x=6$
  $\to$Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là $6m,$ chiều dài là $18m$
  $\to$Diện tích là $6\cdot 18=108(m^2)$
  Do diện tích khu đất hình chữ nhật và hình vuông bằng nhau
  $\to$Diện tích khu đất hình vuông bằng $108m^2$
  $\to$Cạnh khu đất hình vuông là $\sqrt{108}=6\sqrt3\approx 10.39(m)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )