Toán Lớp 9: hai đường thẳng y=(2m+1)x-2/3 và y=(5m-m)x+3/5 catwsnhau khi m có giá trị khác giá trị sau A.4/7 B.4/3 c.-2/7 D.-4/3

Question

Toán Lớp 9: hai đường thẳng y=(2m+1)x-2/3 và y=(5m-m)x+3/5 catwsnhau khi m có giá trị khác giá trị sau
A.4/7 B.4/3 c.-2/7 D.-4/3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 2 ngày 2022-12-21T11:57:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: m# 1 phần 2 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  để 2 đường thẳng cắt nhau thì a#a’
  => 2m+1# 5m-m
  => 2m-5m+m#-1
  => -2m#-1
  => m#1/2
   

 2. Giải đáp:
  m ne 1/2 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  y=(2m+1)x-2/3 (d) (m ne-1/2)
  y=(5m-m)x+3/5=4mx+3/5 (d’) (m ne0)
  Vì (d) cắt (d’) nên:
  =>2m+1 ne 4m
  <=>2m-4m ne -1
  <=>-2m ne -1
  <=>m ne 1/2
  Vậy khi m ne 1/2 thì (d) cắt (d’).
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )