Toán Lớp 9: Hai đường thẳng 3x-3 và y=-3x+2m+9 cắt nhau tại 1 điểm nằm trên trục tung. Khi đó m có giá trị là A. -3 B. -4 C. -5 D. -6

Question

Toán Lớp 9: Hai đường thẳng 3x-3 và y=-3x+2m+9 cắt nhau tại 1 điểm nằm trên trục tung. Khi đó m có giá trị là
A. -3
B. -4
C. -5
D. -6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 3 ngày 2022-06-20T14:49:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. => Hai đường thẳng 3x-3 và y=-3x+2m+9 cắt nhau tại 1 điểm nằm trên trục tung. Khi đó m có giá trị là :
    => Chọn đáp án C 
    => C. -5
    Đây bạn nhé !!!

  2. Hai đường thẳng 3x-3 và y=-3x+2m+9 cắt nhau tại 1 điểm nằm trên trục tung. Khi đó m có giá trị là     A-3                                                                                                                                                                B.-4                                                                                                                                                              C.-5                                                                                                                                                         D.-6
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )