Toán Lớp 9: Hai đường thẳng 3x-3 và y=-3x+2m+9 cắt nhau tại 1 điểm nằm trên trục tung. Khi đó m có giá trị là A. -3 B. -4 C. -5 D. -6 Không biết th

Question

Toán Lớp 9: Hai đường thẳng 3x-3 và y=-3x+2m+9 cắt nhau tại 1 điểm nằm trên trục tung. Khi đó m có giá trị là
A. -3
B. -4
C. -5
D. -6
Không biết thì đừng có tl bừa ạ, chừa slot cho người khác ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 6 tháng 2022-06-20T12:29:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: 2 đường thẳng $3x – 3$ và $y = -3x + 2m + 9$ cắt nhau tại 1 điểm nằm trên trục tung
  $\Rightarrow 3x – 3 = -3x + 2m + 9, x = 0$
  $\Rightarrow 3 . 0 – 3 = -3 . 0 + 2m + 9$
  $0 – 3 = 0 + 2m + 9$
  $-3 = 2m + 9$
  $2m = -3 – 9$
  $2m = -12$
  $m = -6$
  Giải đáp: D

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để 2 đường thẳng cắt nhau tại 2 điểm trên trục tung ⇔2m+9=−3
  ⇔2m=−12

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )