Toán Lớp 9: Ha người cùng làm 1 công việc sau 3 giờ 20 phút thì xong.Nếu người 1 làm 3 giờ người 2 làm 2 giờ thì xong 4/5 công việc.Hỏi mỗi người l

Question

Toán Lớp 9: Ha người cùng làm 1 công việc sau 3 giờ 20 phút thì xong.Nếu người 1 làm 3 giờ người 2 làm 2 giờ thì xong 4/5 công việc.Hỏi mỗi người làm 1 mình thì bao lâu xong công việc?
Mọi người giúp mình với!!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 1 tháng 2022-11-23T21:06:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: Nếu làm một mình, người thứ nhất làm xong công việc trong 5h, người thứ hai làm xong công việc trong 10h
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 3h20’=10/3h
  Gọi thời gian một mình người thứ nhất làm xong công việc là x (h) 
  Thời gian một mình người thứ nhất làm xong công việc là y (h)  (x,y>10/3)
  Trong 1h, người thứ nhất làm được 1/x (công việc)
  Trong 1h, người thứ hai làm được 1/y (công việc)
  Trong 1h, cả hai người làm được {1}/{10/3}=3/10 (công việc)
  ⇒ Có phương trình 1/x+1/y=3/10(1)
  Trong 3h, người thứ nhất làm được 3/x (công việc)
  Trong 2h, người thứ hai làm được 2/y (công việc)
  Nếu người thứ nhất làm 2h, người thứu hai làm 2h thì xong 4/5 công việc
  ⇒ Có phương trình 3/x+2/y=4/5(2)
  Từ (1) và (2) có hệ phương trình:
  {(1/x+1/y=3/10),(3/x+2/y=4/5):}
  ⇔{(3/x+3/y=9/10),(3/x+2/y=4/5):}
  ⇔{(1/y=1/10),(1/x+1/y=3/10):}
  ⇔{(y=10),(1/x+1/10=3/10):}
  ⇔{(y=10),(1/x=1/5):}
  ⇔{(y=10(TM)),(x=5(TM)):}
  Vậy nếu làm một mình, người thứ nhất làm xong công việc trong 5h, người thứ hai làm xong công việc trong 10h

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )