Toán Lớp 9: giúp mình với giải pt : căn bậc hai(9 x (x^2 -1)) +căn bậc hai(4 x (x^2-1)) = căn bậc hai (16 x ( x^2-1)) +2

Question

Toán Lớp 9: giúp mình với
giải pt : căn bậc hai(9 x (x^2 -1)) +căn bậc hai(4 x (x^2-1)) = căn bậc hai (16 x ( x^2-1)) +2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 tháng 2022-11-23T23:06:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:√5 hoặc -√5
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   3√x²-1 +2√x²-1 =4√x²-1 +2
  5√x²-1 =4√x²-1 +2
  5√x²-1 – 4√x²-1 =2
  √x²-1 =2
  x²-1 = 4
  x² =5
  ⇒x=√5 hoặc x=-√5

 2. Giải đáp:
  Phương trình có  nghiệm x=\sqrt{5} hoặc x=-\sqrt{5}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ĐKXĐ: x>=1 hoặc x<=-1
  \sqrt{9(x^2-1)}+\sqrt{4(x^2-1)}=\sqrt{16(x^2-1)}+2
  <=>3\sqrt{x^2-1}+2\sqrt{x^2-1}=4\sqrt{x^2-1}+2
  <=>\sqrt{x^2-1}=2
  <=>x^2-1=4
  <=>x^2=5
  <=>x=+-\sqrt{5}(TM)
  Vậy phương trình có  nghiệm x=\sqrt{5} hoặc x=-\sqrt{5}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )