Toán Lớp 9: giúp em với ạ Bài 5: Cho hai hàm số (D): y = 3x – 1 và (d): y = -x +2 a) Vẽ (D) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy b) Tìm tọa độ gi

Question

Toán Lớp 9: giúp em với ạ
Bài 5: Cho hai hàm số (D): y = 3x – 1 và (d): y = -x +2
a) Vẽ (D) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy
b) Tìm tọa độ giao điểm của (D) và (d) bằng phép toán
c) Viết phương trình đường thẳng m song song với (D) và đi qua điểm (1;5)

d) Viết phương trình đường thẳng song song với trục hoành và đi qua giao điểm của (d) và (D), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 6 tháng 2022-06-15T21:07:10+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   a) Bạn có thể dùng ảnh dưới để vẽ
  b) $(\frac{3}{4};\frac{5}{4})$
  c) $y = 3x + 2$
  d) $y = \frac{5}{4}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   b) $3x – 1 = -x + 2$
  $3x + x = 1 + 2$
  $4x = 3$
  $x = \frac{3}{4}$
  Thay $x = \frac{3}{4}$ vào y = 3x – 1, ta có:
  $y = 3x – 1 = 3 . \frac{3}{4} – 1$
  $y = \frac{9}{4} – \frac{4}{4}$
  $y = \frac{5}{4}$
  Vậy tọa độ giao điểm của $(D)$ và $(d)$ là $(\frac{3}{4};\frac{5}{4})$
  c) Ta có: $m // (D)$
  => $a = 3$
  Thay $x = 1, y = 5, a = 3$ vào $y = ax + b$, ta có:
  $5 = 3 . 1 + b$
  $b = 5 – 3$
  $b = 2$
  Vậy phương trình của đường thẳng $m$ là $y = 3x + 2$
  d) Gọi $e$ là đường thẳng song song với trục hoành
  Ta có: $m // x$
  => $a = 0$ (vì trục hoành có y = 0 nên a = 0, còn x thì có nhiều giá trị)
  Vì $e$ đi qua giao điểm của $(D)$ và $(d)$
  => $x = \frac{3}{4}$
  Thay $a = 0, x = \frac{3}{4}, y = \frac{5}{4}$, ta có:
  $(\frac{5}{4} = 0 . (\frac{3}{4}) + b$
  $b = \frac{5}{4} – 0$
  $b = \frac{5}{4}$
  Vậy phương trình của đường thẳng song song với trục hoành và đi qua giao điểm của $(D)$ và $(d)$ là $y = \frac{5}{4}$
  Bạn có thể tham khảo 2 hình dưới đây 

  toan-lop-9-giup-em-voi-a-bai-5-cho-hai-ham-so-d-y-3-1-va-d-y-2-a-ve-d-va-d-tren-cung-mat-phang-t

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )