Toán Lớp 9: giao A là giao điểm của hai đường thẳng y = x + 2 và y = 2x + 1 tìm tọa độ của A bằng phương pháp đại số

Question

Toán Lớp 9: giao A là giao điểm của hai đường thẳng y = x + 2 và y = 2x + 1 tìm tọa độ của A bằng phương pháp đại số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 1 tháng 2022-03-11T05:45:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A(1;3)

  Hoành độ giao điểm của hai đường thẳng là nghiệm của phương trình: 2x + 2 = -x + 1 ⟺ x= -1/3
  Thay x = -1/3 vào y=-x+1 ta có y = 4/3 Vậy tọa độ giao điểm của hai đường thẳng là ( -1/3; 4/3 )

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

   y=x+2  (d)

   y=2x+1  (d’)

   Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (d’) ta có:

        x+2=2x+1

  <=>2x-x=2-1

  <=>x=1

   Thay x=1 vào (d) ta được:

   y=1+2=3

   Vậy tọa độ giao điểm của (d) và (d’) là A(1; 3)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )