Toán Lớp 9: Giair Pt ( nhớ có đìu kiện ọ) $\sqrt{4x^2-5}$ = 2$\sqrt{2x+3}$ $\frac{\sqrt{2x-1}}{\sqrt{x+1}}$ iem cần gấp giúp iêmmmmmmm

Question

Toán Lớp 9: Giair Pt ( nhớ có đìu kiện ọ)
$\sqrt{4x^2-5}$ = 2$\sqrt{2x+3}$
$\frac{\sqrt{2x-1}}{\sqrt{x+1}}$
iem cần gấp giúp iêmmmmmmm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 3 ngày 2022-06-19T01:23:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp + giải thích ;
     

    toan-lop-9-giair-pt-nho-co-diu-kien-o-sqrt-4-2-5-2-sqrt-2-3-frac-sqrt-2-1-sqrt-1-iem-can-gap-giu

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )