Toán Lớp 9: giải pt \sqrt(2x+1)-\sqrt(5-x)+2x^(2)-7x-6=0

Question

Toán Lớp 9: giải pt
\sqrt(2x+1)-\sqrt(5-x)+2x^(2)-7x-6=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 5 tháng 2022-06-20T11:52:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ĐKXĐ $ : 2x + 1 >= 0; 5 – x >= 0 $
  $ PT <=> (\sqrt{2x + 1} – 3) + (1 – \sqrt{5 – x}) + 2x^{2} – 7x – 4 = 0$
  $ <=> \dfrac{(2x + 1) – 9}{\sqrt{2x + 1} + 3}+ \dfrac{1 – (5 – x)}{1 +  \sqrt{5 – x}}+ 2x^{2} – 7x – 4 = 0$
  $ <=> \dfrac{2(x – 4)}{\sqrt{2x + 1} + 3}+ \dfrac{x – 4}{1 +  \sqrt{5 – x}} + (x – 4)(2x + 1) = 0$
  $ <=> (x – 4)[\dfrac{2}{\sqrt{2x + 1} + 3}+ \dfrac{1}{1 +  \sqrt{5 – x}} + (2x + 1)] = 0$
  $ <=> x – 4 = 0 <=> x = 4(TM) $ là nghiệm duy nhất
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )