Toán Lớp 9: =>> Giải hộ mình ạ ai nhanh nhất dc hay nhất và đáp án chính xác.!! Bài 8. Cho hàm số y= f(x)= 3x –3. a/ Vẽ đồ thị của hàm số đã cho

Question

Toán Lớp 9: —>> Giải hộ mình ạ ai nhanh nhất dc hay nhất và đáp án chính xác.!!
Bài 8. Cho hàm số y= f(x)= 3x –3.
a/ Vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
b/ Tìm a, b để đồ thị của hàm số y = ax + b vuông góc với đường thẳng đã cho và đi
qua gốc tọa độ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 1 tuần 2022-04-13T11:46:26+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a) Đồ thị hàm số $y=3x-3$ đi qua 2 điểm $A(0;-3)$ và $B(1;0)$
  b) $a=-\dfrac{1}{3}, b=0$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $y=f(x)=3x-3$
  a)
  – Vẽ đồ thị hàm số $y=3x-3$:
  + Với $x=0\to y=-3$
  + Với $y=0\to x=1$
  $\to$ Đồ thị hàm số $y=3x-3$ đi qua 2 điểm $A(0;-3)$ và $B(1;0)$
  b)
  $y=ax+b$
  Để đồ thị của hàm số $y=ax+b$ vuông góc với đường thẳng $y=3x-3$
  $\to a.3=-1\\\to a=-\dfrac{1}{3}\\\to y=-\dfrac{1}{3}x+b$
  Để đồ thị của hàm số $y=-\dfrac{1}{3}x+b$ đi qua gốc toạ độ $O(0;0)$
  $\to 0=-\dfrac{1}{3}.0+b\\\to b=0$
  $\to a=-\dfrac{1}{3}, b=0$
  $\to y=-\dfrac{1}{3}x$

  toan-lop-9-giai-ho-minh-a-ai-nhanh-nhat-dc-hay-nhat-va-dap-an-chinh-ac-bai-8-cho-ham-so-y-f-3-3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )