Toán Lớp 9: giải hệ pt: $\left \{ {{2x-5y=7} \atop {3x+2y=3}} \right.$

Question

Toán Lớp 9: giải hệ pt: $\left \{ {{2x-5y=7} \atop {3x+2y=3}} \right.$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 tháng 2022-03-09T12:20:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.       {(2x-5y=7),(3x+2y=3):}

  ⇔{(4x-10y=14),(15x+10y=15):}

  ⇔{(19x=29),(3x+2y=3):}->\text{Phương pháp+đại số}

  ⇔{(x=\frac{29}{19}),(3.\frac{29}{19}+2y=3):}

  ⇔{(x=\frac{29}{19}),(y=\frac{-15}{19}):}

  \text{Vậy hệ ptr đã cho có nghiệm} (x;y)=(\frac{29}{19};\frac{-15}{19})

   

 2. $\begin{cases}2x-5y=7\\3x+2y=3\end{cases}$

  ⇔$\begin{cases}6x-15y=21\\-6x-4y=-6\end{cases}$

  ⇔$\begin{cases}-19y=15\\6x-15y=21\end{cases}$

  ⇔$\begin{cases}y=\dfrac{-15}{19}\\6x-15.\bigg(\dfrac{-15}{19}\bigg)=21\end{cases}$

  ⇔$\begin{cases}x=\dfrac{29}{19}\\y=\dfrac{-15}{19}\end{cases}$

  Vậy hệ phương trình có nghiệm $\begin{cases}x=\dfrac{29}{19}\\y=\dfrac{-15}{19}\end{cases}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )