Toán Lớp 9: giải hệ phương trình 2x+y= 3 6x-y=1

Question

Toán Lớp 9: giải hệ phương trình 2x+y= 3 6x-y=1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 2 tuần 2022-04-07T21:07:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  \(S = \left\{\left(\dfrac12;1\right)\right\}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  \quad \begin{cases}2x + y =3\\6x – y =1\end{cases}\\
  \Leftrightarrow \begin{cases}8x = 4\\6x – y =1\end{cases}\\
  \Leftrightarrow \begin{cases}x = \dfrac12\\y = 6x – 1\end{cases}\\
  \Leftrightarrow \begin{cases}x = \dfrac12\\y = 2\end{cases}\\
  \text{Vậy}\ S = \left\{\left(\dfrac12;1\right)\right\}
  \end{array}\) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )