Toán Lớp 9: giải hệ : (x-1)(y-2)-(x+1)(y-3)=4 (x-3)(y+1)-(x-3)(y-5)=15

Question

Toán Lớp 9: giải hệ : (x-1)(y-2)-(x+1)(y-3)=4
(x-3)(y+1)-(x-3)(y-5)=15, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 7 ngày 2022-04-14T08:11:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Câu1:xy-2x-y+2-xy+3x+y-3=4
  x+5=4
  x=-1
  Câu 2:xy+x-3y-3-xy+5x-3y+15=15
  6x=3
  x=1/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )