Toán Lớp 9: $\frac{1}{\sqrt{5} – 1 }$ – $\frac{1}{ \sqrt{5} +1 }$

Question

Toán Lớp 9: $\frac{1}{\sqrt{5} – 1 }$ – $\frac{1}{ \sqrt{5} +1 }$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 23 phút 2022-06-04T12:31:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   \frac{1}{\sqrt{5}-1}-\frac{1}{\sqrt{5}+1}
  =\frac{\sqrt{5}+1}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}-\frac{\sqrt{5}-1}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}
  =\frac{\sqrt{5}+1-\sqrt{5}+1}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}
  =\frac{2}{4}
  =1/2

 2. Giải đáp:
  −1

  toan-lop-9-frac-1-sqrt-5-1-frac-1-sqrt-5-1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )