Toán Lớp 9: Đường thẳng y = -2x + 2 có song song với đường thẳng: $y=3-\sqrt{2}\left(\sqrt{2}x+1\right)$

Question

Toán Lớp 9: Đường thẳng y = -2x + 2 có song song với đường thẳng:
$y=3-\sqrt{2}\left(\sqrt{2}x+1\right)$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 6 tháng 2022-06-17T01:04:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    $y=-2x+2(d_1)$
    $y=-3-\sqrt{2}(\sqrt{2}x+1)=3-2x-\sqrt{2}=-2x+3-\sqrt{2}(d_2)$
    $(d_1)$ và $(d_2)$ có hệ số góc bằng nhau và hệ số tự do khác nhau
    $\Rightarrow (d_1)//(d_2).$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )