Toán Lớp 9: Đưa thừa số`\sqrt{a}`81(2-y)⁴ ra ngoài dấu căn ta được: A. 9(2-y) B.81(2-y)² C.9(2-y)² D.-9(2-y)²

Question

Toán Lớp 9: Đưa thừa số`\sqrt{a}`81(2-y)⁴ ra ngoài dấu căn ta được:
A. 9(2-y)
B.81(2-y)²
C.9(2-y)²
D.-9(2-y)², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 6 tháng 2022-06-11T08:12:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chọn C
   

  toan-lop-9-dua-thua-so-sqrt-a-81-2-y-ra-ngoai-dau-can-ta-duoc-a-9-2-y-b-81-2-y-c-9-2-y-d-9-2-y

 2. Giải đáp:
  C. 9(2-y)^2 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \sqrt{81(2-y)^4}
  =\sqrt{9^{2}.[(2-y)^2]^2}
  =9(2-y)^2 (vì (2-y)^2≥0∀y)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )