Toán Lớp 9: Điều kiện xác định của biểu thức √9x ²+6x+1 là A. Với mọi x>0 B. Với mọi x C. x = 0 D. x = -13

Question

Toán Lớp 9: Điều kiện xác định của biểu thức √9x ²+6x+1 là
A. Với mọi x>0
B. Với mọi x
C. x = 0
D. x = -13, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 5 ngày 2022-06-18T03:29:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: B
  Ta có: $\sqrt[]{9x²+6x+1}$=$\sqrt[]{(3x+1)²}$
  Mà: (3x+1)²≥0 với mọi x∈R
  ⇒ Biểu thức luôn xác định với mọi x∈R

 2. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \sqrt{9x^2 +6x+1}=\sqrt{(3x)^2 +2.3x.1 +1^2} =\sqrt{(3x+1)^2} 
  có  (3x+1)^2 >= 0 với ∀x
  nên \sqrt{(3x+1)^2}>=0 với ∀x
  nên chọn  B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )