Toán Lớp 9: Điểm nào trong các điểm sau thuộc đồ thị hàm số y = 1 – 2x (8 Points) A. (-2; -3) B. (-2; 5) C. (0; 0) D. (2; 5).

Question

Toán Lớp 9: Điểm nào trong các điểm sau thuộc đồ thị hàm số y = 1 – 2x
(8 Points)
A. (-2; -3)
B. (-2; 5)
C. (0; 0)
D. (2; 5)., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 6 tháng 2022-06-21T01:25:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Thay x=-2 vào y = 1 – 2x , ta được :

    y=1-2.(-2)=5

    => Điểm (-2;5) thuộc đồ thị hàm số y=1-2x

    ->B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )