Toán Lớp 9: Điểm M là tâm đối xứng của đường tròn O khi A. M nằm trong O B. M nằm ngoài O C. M nằm trên O D. M trùng với O Hai đg tròn phâ

Question

Toán Lớp 9: Điểm M là tâm đối xứng của đường tròn O khi
A. M nằm trong O
B. M nằm ngoài O
C. M nằm trên O
D. M trùng với O
Hai đg tròn phân biệt O và O’ có tiếp tuyến chung thì có vị trí tương đối là
A. Cắt nhau
B. Trùng nhau
C. Ở ngoài nhau
D. Tiếp xúc ngoài với nhau
Cho OH,OK là khoảng cáh từ tâm O đến hai dây AB,CD của 1 đường tròn.biết OH=6cm,OK=8cm.khi đó
AB như thế nào với CD
Viết kết quả k cần giải thích, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 2 tháng 2022-03-02T01:37:50+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.  Giải đáp + Giải thích: 
  1.Điểm M là tâm đối xứng của đường tròn O khi
  A. M nằm trong O
  B. M nằm ngoài O
  C. M nằm trên O
  D. M trùng với O   => Tâm của đường tròn là tâm đối xứng nên M phải trùng O
  2.Hai đường tròn phân biệt O và O’ có  tiếp tuyến chung thì có vị trí tương đối là
  Đề thiếu rồi bạn nếu đề có thêm: 
  + Có 2 tiếp tuyến chung thì đáp án là  A. Cắt nhau
  B. Trùng nhau
  + Có 4 tiếp tuyến chung thì đáp án là C. Ở ngoài nhau
  + Có 3 tiếp tuyến chung thì đáp án là D. Tiếp xúc ngoài với nhau
  3.Cho OH,OK là khoảng cáh từ tâm O đến hai dây AB,CD của 1 đường tròn.biết OH=6cm,OK=8cm. Khi đó AB như thế nào với BC  => AB > CD
  Vì  OH < OK (6 cm < 8 cm ) 
  mà OH ⊥ AB (gt) , OK ⊥ CD ( gt) 
  => AB > CD ( định lí)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )