Toán Lớp 9: Dạng hàm số : Cho hàm số y=3x+b .Tìm b biết : a,Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm tung độ bằng 3 b,Đồ thị hàm số cắt trục hoành

Question

Toán Lớp 9: Dạng hàm số :
Cho hàm số y=3x+b .Tìm b biết :
a,Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm tung độ bằng 3
b,Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm hoành độ bằng -4
c,Đồ thị hàm số đi qua m có tọa độ -1;2
Giúp với help me ????????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 2 ngày 2022-06-17T13:37:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. -hàm số y =  3x + b 
  a. đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 3
  => x = 0 và y = – 3
  => -3 = 3.0 + b
  => b = – 3
  => y = 3x – 3
  b.đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -4
  => x = – 4 và y = 0
  => 0 = 3. (-4) + b
  => b = 12
  => y = 3x + 12
  c.đồ thị hàm số đi qua M ( -1 ; 2 ) nên ta có:
  => 2 = 3. (-1) + b
  => b = 5
  => y = 3x  +5
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   hàm số y =  3x + b 
  a. đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 3
  => x = 0 và y = – 3
  => -3 = 3.0 + b
  => b = – 3
  => y = 3x – 3
  b.đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -4
  => x = – 4 và y = 0
  => 0 = 3. (-4) + b
  => b = 12
  => y = 3x + 12
  c.đồ thị hàm số đi qua M ( -1 ; 2 )
  => 2 = 3. (-1) + b
  => b = 5
  => y = 3x  +5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )