Toán Lớp 9: Dạng hàm số : Cho hàm số y=(2-m).x+3 (d) và y=(m-3).x+1(d’) a,Tìm m để hàm số (d) nghịch biến và hàm số (d’)nghịch biến

Question

Toán Lớp 9: Dạng hàm số :
Cho hàm số y=(2-m).x+3 (d)
và y=(m-3).x+1(d’)
a,Tìm m để hàm số (d) nghịch biến và hàm số (d’)nghịch biến
b,Tìm m để hai đường thẳng trên song song với nhau
c,Tìm m để hai đường thẳng trên vuông góc với nhau
Giúp với help me ????????????????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 1 tuần 2022-06-17T01:25:48+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  Để hàm số $(d)$ nghịch biến thì :
  $2-m<0$
  $m>2$
  Vậy với $m>2$ thì hàm số $(d):y=(2-m)x+3$ nghịch biến
  Để hàm số $(d’)$ nghịch biến thì :
  $m-3<0$
  $m<3$
  Vậy với $m<3$ thì hàm số $(d’):y=(m-3).x+1$ nghịch biến
  b)
  Để hai đường thẳng $(d)$ và $(d’)$ song song với nhau thì :
  $\begin{cases}2-m=m-3\\3\neq1\end{cases}$
  $\begin{cases}2m=5\\3\neq1\end{cases}$
  $\begin{cases}m=\dfrac{5}{2}\\3\neq1\end{cases}$
  Vậy với $m=\dfrac{5}{2}$ thì $(d)$//$(d’)$
  c) Để hai đường thẳng $(d)$ và $(d’)$ vuông góc vs nhau thì :
  $(2-m).(m-3)=-1$
  $2m-6-m^2+3m=-1$
  $-m^2+5m-6=-1$
  $m^2-5m+5=0$
  $m=\dfrac{5\pm\sqrt{5}}{2}$
  Vậy $m=\dfrac{5\pm\sqrt{5}}{2}$ thì $(d)$ vuông góc vs $(d’)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )