Toán Lớp 9: Dạng hàm số : 1a, Đồ thị hàm số y=ax+7 đi qua điểm m có tọa độ 2;11 . Tìm a b, Khi x=3 thì hàm số y=2x+b có giá trị y=8 tìm b c, Vẽ đồ

Question

Toán Lớp 9: Dạng hàm số :
1a, Đồ thị hàm số y=ax+7 đi qua điểm m có tọa độ 2;11 . Tìm a
b, Khi x=3 thì hàm số y=2x+b có giá trị y=8 tìm b
c, Vẽ đồ thị hàm số tìm được trên câu a và b trên mặt phẳng tọa độ
Giúp với help me, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 6 tháng 2022-06-21T01:08:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  a) Hàm số đi qua điểm (2;11)
  ->11=a.2+7
  ->4=2a
  ->a=2
  ->y=2x+7
  b) 8=2.3+b
  ->8=6+b
  ->b=2
  ->y=2x+2
  c) \begin{array}{|c|c|c|}\hline x&0&\dfrac{-7}{2}\\\hline y=2x+7&7&0\\\hline \end{array}\begin{array}{|c|c|c|}\hline x&0&-1\\\hline y=2x+2&2&0\\\hline \end{array}

  toan-lop-9-dang-ham-so-1a-do-thi-ham-so-y-a-7-di-qua-diem-m-co-toa-do-2-11-tim-a-b-khi-3-thi-ham

 2. Gửi ban
  toan-lop-9-dang-ham-so-1a-do-thi-ham-so-y-a-7-di-qua-diem-m-co-toa-do-2-11-tim-a-b-khi-3-thi-ham

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )