Toán Lớp 9: Công thức Bình phương của 1 hiệu

Question

Toán Lớp 9: Công thức Bình phương của 1 hiệu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 24 phút 2022-06-17T00:24:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết: 

    $(a-b)^{2}=$ $a^{2} – 2ab + $ $b^{2}$

     

  2. Bình phương của một hiệu • Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: ( A – B ) 2 = A 2 – 2AB + B 2. • Phát biểu bình phương của một hiệu: Bình phương của hiệu hai biểu thức bằng bình phương biểu thức thứ nhất trừ hai lần tích hai biểu thức đó cộng bình phương biểu thức thứ hai.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )