Toán Lớp 9: Còn 10 phút cứu mình với 3+2căn3/căn3 + 2+căn2/căn2 -(căn3 + căn 2 + căn2)

Question

Toán Lớp 9: Còn 10 phút cứu mình với
3+2căn3/căn3 + 2+căn2/căn2 -(căn3 + căn 2 + căn2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 6 tháng 2022-06-16T01:21:39+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  \dfrac{{3 + 2\sqrt 3 }}{{\sqrt 3 }} + \dfrac{{2 + \sqrt 2 }}{{\sqrt 2 }} – \left( {\sqrt 3  + \sqrt 2  + \sqrt 2 } \right)\\
   = \dfrac{{\sqrt 3 \left( {\sqrt 3  + 2} \right)}}{{\sqrt 3 }} + \dfrac{{\sqrt 2 \left( {\sqrt 2  + 1} \right)}}{{\sqrt 2 }} – \sqrt 3  – 2\sqrt 2 \\
   = \sqrt 3  + 2 + \sqrt 2  + 1 – \sqrt 3  – 2\sqrt 2 \\
   = 3 – \sqrt 2 
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )