Toán Lớp 9: Cho vuông tại A, có AB=3cm; AC=4cm. Độ dài đường cao AH là: A. 5cm​​B. 2cm​​C. 2,6cm​​D. 2,4cm

Question

Toán Lớp 9: Cho vuông tại A, có AB=3cm; AC=4cm. Độ dài đường cao AH là:
A. 5cm​​B. 2cm​​C. 2,6cm​​D. 2,4cm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 6 tháng 2022-06-20T06:16:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   #Clickbim 

  Xét  \triangle ABC vuông tại A  ,có : 

  BC^2 = AB^2 + AC^2 (Định lý Pytago)

  -> BC^2 = 3^2 + 4^2

  -> BC^2 = 9 + 16

  -> BC^2 = 25

  -> BC = 5cm

  Xét \triangle ABC ,có : 

  AB.AC = BC.AH (Theo hệ thúc giữa cạnh và đường cao trong \triangle vuông)

  -> AH = $\dfrac{AB.AC}{BC}$

  ->AH = $\dfrac{3.4}{5}$

  -> AH =12/5

  -> AH = 2,4cm

  =>D 

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

  toan-lop-9-cho-vuong-tai-a-co-ab-3cm-ac-4cm-do-dai-duong-cao-ah-la-a-5cm-b-2cm-c-2-6cm-d-2-4cm

 2. Giải đáp:

   BC = 5cm

  AH là đường cao

  ⇒AH=$\frac{AB.AC}{BC}$ =$\frac{3.4}{5}$ =2,4cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )