Toán Lớp 9: Cho tam giác MNP có độ dài ba cạnh MN = 3 cm, MP = 4 cm, NP = 5cm, đường cao MH. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên MN và MP.

Question

Toán Lớp 9: Cho tam giác MNP có độ dài ba cạnh MN = 3 cm, MP = 4 cm, NP = 5cm, đường cao MH. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên MN và MP.
Giả sử NP cố định Tìm vị trí của M để EF có đạt giá trị lớn nhất., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 25 phút 2022-06-15T19:48:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Gòi á…xin 5* và ctlhn nha
    toan-lop-9-cho-tam-giac-mnp-co-do-dai-ba-canh-mn-3-cm-mp-4-cm-np-5cm-duong-cao-mh-goi-e-f-lan-lu

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )