Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại A , có AC = 3cm, AB = 7cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc C.

Question

Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại A , có AC = 3cm, AB = 7cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc C., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 6 tháng 2022-05-25T18:38:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  áp dụng đl pytago : ac²+ab²=bc²⇒bc=√58
   sinC=ab/bc=7/√58
  cosC=ac/bc=3/√58
  tanC=ab/ac=7/3
  cotC=ac/ab=3/7

 2. Áp dụng định lí pytago trong ΔABC có \hat{BAC} = 90°, ta có:
  AB^2 + AC^2 = BC^2
  => BC^2 = 3^2 + 7^2
  => BC^2 = 9 + 49
  => BC^2 = 58
  => BC = \sqrt{58}
  Áp dụng tỉ số lượng giác trong ΔABC có \hat{BAC} = 90°, ta có:
  sinC = (AB)/(BC) = 7/(\sqrt{58}) ≈ 0,919
  cosC = (AC)/(BC) = 3/(\sqrt{58}) ≈ 0,394
  tanC = (AB)/(AC) = 7/3 ≈ 2,333
  cotC = (AC)/(AB) = 3/7 ≈ 0,429

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-ac-3cm-ab-7cm-tinh-cac-ti-so-luong-giac-cua-goc-c

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )