Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB bằng 9 cm BC = 10 cm a tính AC B kẻ đường cao AH Tính HC

Question

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB bằng 9 cm BC = 10 cm a tính AC B kẻ đường cao AH Tính HC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 2 tuần 2022-06-11T14:31:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, Xét ΔABC vuông tại A có:
                AB^2+AC^2=BC^2(Định lí Py-ta-go)
        ⇒9^2+AC^2=10^2
        ⇒AC^2=19
        ⇒AC=\sqrt{19} (cm)
  b, Xét ΔABC vuông tại A có: AH là đường cao 
              ⇒AC^2=HC.BC (Hệ thức giữa cạnh và đường cao)
            ⇒(\sqrt{19})^2=HC.10
            ⇒HC=1,9(cm)

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-ab-bang-9-cm-bc-10-cm-a-tinh-ac-b-ke-duong-cao-ah-tin

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tus tus tự zẽ hình nhó><
  a,
  Áp dụng định lý py-ta-go vào ΔABC vuông:
  AB^2 +AC^2 =BC^2
  =>AC=\sqrt{BC^2 -AB^2}
  =>AC=\sqrt{10^2 -9^2}
  =>AC=\sqrt{19}cm
  b,
  Ta có:
  S_[ABC]=1/2 AB.AC (1)
  A_[ABC]= 1/2 AH.BC(2)
  Từ 1,2
  => AB .AC=AH.BC
  =>AH=AB.AC:BC
  =>AH=9.\sqrt{19}:10
  =>AH=[9\sqrt{19}]/[10]
  Áp dụng đinh lý py-ta-go vào ΔAHC vuông:
  AH^2 +HC^2 =AC^2
  =>HC=\sqrt{AC^2 -AH^2}
  =>HC=\sqrt{(\sqrt{19})^2 -([9\sqrt{19}]/[10])^2 }
  =>HC=1,9cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )