Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A. 1. Viết các tỉ số lượng giác của góc B. 2. Cho AC = 4cm, BC = 5cm. Giải tam giác ABC.

Question

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A.
1. Viết các tỉ số lượng giác của góc B.
2. Cho AC = 4cm, BC = 5cm. Giải tam giác ABC., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 6 tháng 2022-06-11T11:42:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  2)
  Dựa theo hình ở dưới thay AC = 4cm, BC = 5cm
  Tam giác ABC vuông tại A
  Theo định lí Pytago, ta có:
  AB = $\sqrt{AC^{2}+BC^{2}}$ = $\sqrt{4^{2} + 5^{2} }$ =$\sqrt{41}$ ≈ 6,403
  → cos C = $\frac{AC}{BC }$  = $\frac{4}{5}$ 
  ⇒ Góc C = $36^{o}$52′ 
  ⇒ Góc B = $90^{o}$ – $36^{o}$52′  = $53^{o}$8′ 
  1)
  sin B = $\frac{cạnh đối}{cạnh huyền}$ = $\frac{AB}{BC}$ 
  cos B = $\frac{cạnh kề}{cạnh huyền}$ = $\frac{AC}{BC}$ 
  tan B = $\frac{cạnh đối}{cạnh kề}$ = $\frac{AB}{AC}$ 
  cotg B = $\frac{cạnh kề}{cạnh đối}$ = $\frac{AC}{AB}$ 

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-1-viet-cac-ti-so-luong-giac-cua-goc-b-2-cho-ac-4cm-bc-5c

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )