Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC: A=90 độ , B=30 độ, BC= 10cm. Giải tam giác ABC

Question

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC: A=90 độ , B=30 độ, BC= 10cm. Giải tam giác ABC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 3 tuần 2022-06-04T12:13:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   tam giác ABC ( Â = 90 độ ) 
               B+ C = 90 độ
             => C = 90 – 30 =60 độ 
   Sin B = AC / BC => AC = BC . SIN B = 10 . sin 30 độ = 5 cm
  ABC( Â = 90 độ ) có 
  cos B = AB /AC => AB = AC . cosB = 5 . cos 30 độ = 4,33cm

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tìm góc C : tam giác ABC ( Â = 90 độ ) 
               B+ C = 90 độ
             => C = 90 – B
                       = 90 – 30 =60 độ 
  Tìm AB :  Sin B = AC / BC => AC = BC . SIN B 
                                                          = 10 . SIN 30 độ 
                                                             = 5 
  Tìm AC : ABC ( Â = 90 độ ) có 
                               COS B = AB /AC => AB = AC . COS B 
                                                                   = 5 . COS 30 độ 
                                                                      = 4,33

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )