Toán Lớp 9: Cho phương trình : `x^2 + 4x – 2(m-1).|x+2| + m + 5 = 0` (m là tham số). Tìm m để phương trình đã cho vô nghiệm.

Question

Toán Lớp 9: Cho phương trình : `x^2 + 4x – 2(m-1).|x+2| + m + 5 = 0` (m là tham số).
Tìm m để phương trình đã cho vô nghiệm., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 2 tháng 2022-03-01T18:11:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  -1<m<3 

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  x^2+4x-2(m-1)|x+2|+m+5=0\ (1)

  <=>x^2+4x+4-2(m-1)|x+2|+m+1=0

  <=>(x+2)^2-2(m-1)|x+2|+m+1=0

  <=>|x+2|^2-2(m-1)|x+2|+m+1=0

  Đặt t=|x+2|; t\ge 0

  Phương trình trở thành:

  \qquad t^2-2(m-1)t+m+1=0 (2)

  ∆=[-2(m-1)]^2-4.1.(m+1)

  =4m^2-8m+4-4m-4=4m^2-12m

  $\\$

  Để (1) vô nghiệm thì (2) vô nghiệm hoặc có nghiệm âm

  $\\$

  +) TH1: (2) vô nghiệm 

  <=>∆<0

  <=>4m^2-12m<0

  <=>4m(m-3)<0

  <=>$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}4m<0\\m-3>0\end{cases}\\\begin{cases}4m>0\\m-3<0\end{cases}\end{array}\right.$<=>$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}m<0\\m>3\end{cases}\ (loại)\\\begin{cases}m>0\\m<3\end{cases}\end{array}\right.$

  =>0<m<3 (*)

  $\\$

  +) TH2: (2) có nghiệm âm x_1;x_2<0

  (2) có nghiệm x_1;x_2 <=>∆\ge 0

  <=>4m^2-12m\ge 0

  <=>4m(m-3)\ge 0

  <=>$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}4m\ge 0\\m-3\ge 0\end{cases}\\\begin{cases}4m\le 0\\m-3\le 0\end{cases}\end{array}\right.$<=>$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}m\ge 0\\m\ge 3\end{cases}\\\begin{cases}m\le 0\\m\le 3\end{cases}\end{array}\right.$

  <=>$\left[\begin{array}{l}m\ge 3\\m\le 0\end{array}\right.$ (3)

  Với m\ge 3 hoặc m\le 0, theo hệ thức Viet ta có:

  $\quad \begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{-b}{a}=2(m-1)\\x_1x_2=\dfrac{c}{a}=m+1\end{cases}$

  Để x_1<0;x_2<0

  <=>$\begin{cases}x_1+x_2<0\\x_1x_2>0\end{cases}$<=>$\begin{cases}2(m-1)<0\\m+1>0\end{cases}$

  <=>$\begin{cases}m<1\\m> -1\end{cases}$

  <=> -1<m<1 (4)

  Từ (3);(4)=> -1<m\le 0 (**)

  Từ (*);(**) => -1<m<3 thỏa mãn đề bài 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )