Toán Lớp 9: Cho P= $\frac{\sqrt{x} }{\sqrt{x}-1 }$ + $\frac{3}{\sqrt{x}+1 }$ – $\frac{6\sqrt{x}-4 }{x-1}$ a) Rút gọn P b) Tìm x để P < $\frac{1}{

Question

Toán Lớp 9: Cho P= $\frac{\sqrt{x} }{\sqrt{x}-1 }$ + $\frac{3}{\sqrt{x}+1 }$ – $\frac{6\sqrt{x}-4 }{x-1}$
a) Rút gọn P
b) Tìm x để P < $\frac{1}{2}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 1 tuần 2022-06-18T00:01:04+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. y10000

    toan-lop-9-cho-p-frac-sqrt-sqrt-1-frac-3-sqrt-1-frac-6-sqrt-4-1-a-rut-gon-p-b-tim-de-p-frac-1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )