Toán Lớp 9: Cho P= 1 – $\sqrt{x}$ -$\frac{\sqrt{x}+x}{\sqrt{x}}$ a) Với giá trị nào của x thì P có nghĩa. Rút gọn P b) Tìm x thỏa mãn p + x – 8 =

Question

Toán Lớp 9: Cho P= 1 – $\sqrt{x}$ -$\frac{\sqrt{x}+x}{\sqrt{x}}$
a) Với giá trị nào của x thì P có nghĩa. Rút gọn P
b) Tìm x thỏa mãn p + x – 8 = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 34 phút 2022-06-18T01:34:31+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  a)Dkxd:\left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 0\\
  \sqrt x  \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 0\\
  x \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow x > 0\\
  P = 1 – \sqrt x  – \dfrac{{\sqrt x  + x}}{{\sqrt x }}\\
   = 1 – \sqrt x  – \dfrac{{\sqrt x \left( {1 + \sqrt x } \right)}}{{\sqrt x }}\\
   = 1 – \sqrt x  – \left( {1 + \sqrt x } \right)\\
   = 1 – \sqrt x  – 1 – \sqrt x \\
   =  – 2\sqrt x \\
  b)P + x – 8 = 0\\
   \Leftrightarrow  – 2\sqrt x  + x – 8 = 0\\
   \Leftrightarrow x – 2\sqrt x  – 8 = 0\\
   \Leftrightarrow x – 4\sqrt x  + 2\sqrt x  – 8 = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {\sqrt x  – 4} \right)\left( {\sqrt x  + 2} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \sqrt x  = 4\\
   \Leftrightarrow x = 16\left( {tmdk} \right)\\
  Vậy\,x = 16
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )