Toán Lớp 9: Cho `(O)` và điểm `A` cố định bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyển `AB` (`B` là tiếp điểm) và cát tuyến `A` cắt đường tròn ở `C` và `D`

Question

Toán Lớp 9: Cho `(O)` và điểm `A` cố định bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyển `AB` (`B` là tiếp điểm) và cát tuyến `A` cắt đường tròn ở `C` và `D` (`AC

in progress 0
Phước Bình 1 tháng 2022-03-15T00:39:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  Kẻ OI⊥DC->I là trung điểm DC
  Gọi J là trung điểm OA. Từ G kẻ đường thẳng song song với IJ cắt BJ tại K
  ->(KG)/(IJ)=(BG)/(BI)=(BK)/(BJ)=2/3
  ->BK=2/3BJ
  mà J,B cố định -> K cố định 
  ->KG=2/3IJ =2/3 . 1/2 OA=1/3OA
  mà K,O,A cố định 
  ->G∈(K;(OA)/3)

  toan-lop-9-cho-o-va-diem-a-co-dinh-ben-ngoai-duong-tron-ke-tiep-tuyen-ab-b-la-tiep-diem-va-cat-t

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )