Toán Lớp 9: Cho (O) đường kính AC, tiếp tuyến tại A và B của (O) cắt nhau tại I. Chứng minh 4 điểm A, I, O, B cùng thuộc 1 đường tròn và OI vuông g

Question

Toán Lớp 9: Cho (O) đường kính AC, tiếp tuyến tại A và B của (O) cắt nhau tại I. Chứng minh 4 điểm A, I, O, B cùng thuộc 1 đường tròn và OI vuông góc với AB, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 1 tháng 2022-12-22T08:47:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có:

  BA, BC là 2 tiếp tuyến của cắt nhau tại B của đường tròn (O)

  → OA⊥AB = A ; OD⊥BD = D

  → ∠OAB + ∠ODB = 90độ + 90độ = 180độ

  → ABDO là tứ giác nội tiếp.

  → A,B,D,O cùng nằm trên một đường tròn.

 2. #Sang

  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  BA, BC là 2 tiếp tuyến của cắt nhau tại B của đường tròn (O)

  => OA⊥AB = A ; OD⊥BD = D

  => ∠OAB + ∠ODB = 90° + 90° = 180°

  => ABDO là tứ giác nội tiếp.

  => A,B,D,O cùng nằm trên một đường tròn.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )