Toán Lớp 9: Cho hệ phương trình {2x+5y=7m+2 , 2x+3y=m+2} . Tìm m để hpt có nghiệm duy nhất (x,y) sao cho x+2y=3 . Vậy m=

Question

Toán Lớp 9: Cho hệ phương trình {2x+5y=7m+2 , 2x+3y=m+2} . Tìm m để hpt có nghiệm duy nhất (x,y) sao cho x+2y=3 . Vậy m=, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 1 tháng 2022-03-11T21:55:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. {(2x+5y=7m+2),(2x+3y=m+2):}

  ⇔{(2y=6m),(2x+3y=m+2):}

  ⇔{(y=3m),(2x+3.3m=m+2):}

  ⇔{(y=3m),(2x+9m=m+2):}

  ⇔{(y=3m),(2x=-8m+2):}

  ⇔{(y=3m),(x=-4m+1):}

  – Theo đề bài ta có : x+2y=3 (1) 

  Thay x=-4m+1 và y=3m vào (1) , ta có :

  ⇒-4m+1+2.3m=3 

  ⇔-4m+1+6m=3 

  ⇔-4m+6m=3-1 

  ⇔2m=2 

  ⇔m=1 

  Vậy m=1 

 2. – Ta có hệ phương trình sau:

  {{:(2x + 5y = 7m + 2),(2x + 3y = m + 2):}

  <=> {{:( m + 2 – 3y + 5y = 7m + 2 ),(2x + 3y = m + 2):}

  <=> {{:( -6m + 2y  = 0 ),(2x + 3y = m + 2):}

  <=> {{:( -2.(3m – y)  = 0 ),(2x + 3y = m + 2):}

  <=> {{:( 3m – y = 0 ),(2x + 3y = m + 2):}

  <=> {{:( y = 3m ),(2x + 3.3m = m + 2):}

  <=> {{:( y = 3m ),(2x = -8m + 2):}

  <=> {{:( y = 3m ),(2x = -2.(4m – 1) ):}

  <=> {{:( y = 3m ),(x = -4m + 1 ):}

  * Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) thỏa mãn x + 2y = 3 thì:

  => -4m + 1 + 6m = 3

  <=> 2m = 2

  <=> m = 1

  Vậy m = 1 hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) thỏa mãn x + 2y = 3.

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )