Toán Lớp 9: cho hàm sô y=(m-2)x+n 1 vẽ d trg trường hợp m=1,n=3

Question

Toán Lớp 9: cho hàm sô y=(m-2)x+n 1 vẽ d trg trường hợp m=1,n=3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 5 ngày 2022-06-18T05:19:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có hàm số $ y = ( m – 2 ) x + n$
  Với $ m = 1 $ và $ n=3$
  $ ⇒ y = ( 1 – 2 ) x + 3 $
  $ ⇒ y = -x + 3 $
  $-$ Đồ thị hàm số $ ( d) y = -x + 3 $ là đường thẳng qua $ A ( 0 ; 3 )$ và $ B ( 3 ; 0 )$
  ( hình vẽ đồ thị bên dưới )

  toan-lop-9-cho-ham-so-y-m-2-n-1-ve-d-trg-truong-hop-m-1-n-3

 2. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  Với $m=1;n=3$ thì
  $y=(1-2)x+3$
  $⇔y=-x+3$
  Cho $x=0⇒y=3$
  Cho $y=0⇒x=3$
  $⇒$ Đồ thị hàm số $(d)y=-x+3$ là đường thẳng qua $A(0;3)$ và $B(3;0)$

  toan-lop-9-cho-ham-so-y-m-2-n-1-ve-d-trg-truong-hop-m-1-n-3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )