Toán Lớp 9: Cho hàm số: y = (m – 1)x + 2 (m khác 1). Trong các câu sau, câu nào đúng? A. Hàm số luôn đồng biến . B. Hàm số đồng biến khi m < 1. C.

Question

Toán Lớp 9: Cho hàm số: y = (m – 1)x + 2 (m khác 1). Trong các câu sau, câu nào đúng?
A. Hàm số luôn đồng biến .
B. Hàm số đồng biến khi m < 1. C. Đồ thị hàm số luôn cắt trục tung tại điểm -2 . D. Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm A (0; 2)., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 6 tháng 2022-06-21T03:12:24+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+giải thích các bước giải:

  Hs: y=(m-1)x+2 (m\ne1)

  A, Sai

  +, m-1 > 0 ⇔m > 1⇒ Hs đồng biến 

  +, m-1 < 0 ⇔m < 1⇒ Hs nghịch biến

  B, Sai 

  +, m-1 > 0 ⇔m > 1⇒ Hs đồng biến 

  C, Sai

  Đồ thị hàm số luôn cắt trục tung tại điểm -2 

  ⇒ Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm (0;-2)

  Thay vào hs: y=(m-1)x+2 ta được:

  -2=0.x+2

  -2=2 (vô lí)

  D, Đúng

  Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm A (0;2)

  nên ta thay x=0; y=2 vào hs y=(m-1)x=2 ta được:

  2=0.x+2

  2=2 (luôn đúng)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )