Toán Lớp 9: cho hàm số y = f(x) = 1/2x + 5 giá trị f(0) là

Question

Toán Lớp 9: cho hàm số y = f(x) = 1/2x + 5 giá trị f(0) là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 8 tháng 2022-04-19T16:03:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   f(x)= $\frac{1}{2}$ .x+5
  => f(0)=$\frac{1}{2}$ .0+5=5

 2. Giải đáp:
  hàm số y = f(x) = frac{1}{2}x+5
  f(0)=frac{1}{2}.0+5=5
  Vậy giá trị f(0) là 5
   $\text{Shield Knight}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )