Toán Lớp 9: Cho hàm số y = ax -2 có đồ thị là đường thẳng a) Biết đồ thị hàm số qua điểm A(1;0). Tìm hệ số a, hàm số đã cho là đồng biến ha

Question

Toán Lớp 9: Cho hàm số y = ax -2 có đồ thị là đường thẳng
a) Biết đồ thị hàm số qua điểm A(1;0). Tìm hệ số a, hàm số đã cho là đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?
b) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.
c) Với giá trị nào của m để đường thẳng : y=(m-1)x+3 song song ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 5 tháng 2022-05-01T12:20:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:vì hàm số y=ax-2 đi qua điểm A(1;0) nên ta có 0=1x-2
  vậy a=1
  ta được hàm số y=1x-2 mà ta thấy x tăng thì y cũng tăng bằng cách thế x=0;1;2;3;4;…tim tìm được y
   nên hàm số là đồng biến 
  b)tự vẽ nha dễ mà
  c)vì y=(m-1)x+3 song song với y=1x-2
  =>ta được m-1=1<=>m=0
       và 3 khác 2

 2. A)thay x=1 ,y =0 vào hs y=ax-2 ta có :
  a.1 -2=0 a =2
  Hàm số đồng biến trên R vì a=2>0
  B)cách vẽ
  Khi x=0 thì y=b =-2.Do đó A(0,-2) thuộc Oy
  Khi y=0 thì x=-b/a=-(-2)/2 =1 .Do đó B(1,0)
  Vẽ đ.thẳng AB ta dc đồ thị hs y=2x -2
  C)gọi đồ thị hàm số y=2x -2 là d ,đồ thị còn lại là d’
  Để (d)//(d’) thì a=a’
  2=m-1
  m=3
  Vậy khi m=3 thì (d)//(d’)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )