Toán Lớp 9: Cho hàm số y=x-3 có đồ thị là (d1) và hàm số g=2x+1 có đồ thị là (d2) a) vẽ đồ thị hàm số trên cùng mặt phẳng tọa đọ Oxy b) xác định c

Question

Toán Lớp 9: Cho hàm số y=x-3 có đồ thị là (d1) và hàm số g=2x+1 có đồ thị là (d2)
a) vẽ đồ thị hàm số trên cùng mặt phẳng tọa đọ Oxy
b) xác định các hệ số a,b biết đường thẳng (d3) y=ax+b (a khác 0 ) song song với (d1) và đi qua điểm M (-3,2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 1 tháng 2022-12-21T14:34:45+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  (d1): $y=x-3$
  (d2): $g=2x+1$
  a)
  Đồ thị hàm số $y=x-3$ đi qua 2 điểm $A(0;-3)$ và $B(3;0)$
  Đồ thị hàm số $y=2x+1$ đi qua 2 điểm $C(0;1)$ và $D(1;3)$
  b) Phương trình đường thẳng (d3): $y=x+5$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  – Vẽ đồ thị hàm số $y=x-3$:
  + Với $x=0\to y=-3$
  $\to A(0;-3)$
  + Với $y=0\to x=3$
  $\to B(3;0)$
  $\to$ Đồ thị hàm số $y=x-3$ đi qua 2 điểm $A(0;-3)$ và $B(3;0)$
  – Vẽ đồ thị hàm số $y=2x+1$:
  + Với $x=0\to y=1$
  $\to C(0;1)$
  + Với $y=3\to x=1$
  $\to D(1;3)$
  $\to$ Đồ thị hàm số $y=2x+1$ đi qua 2 điểm $C(0;1)$ và $D(1;3)$
  b)
  (d3): $y=ax+b$
  Vì (d3) song song với (d1)
  $\to a=1\to y=x+b$
  Vì (d3) đi qua điểm $M(-3;2)$
  $\to 2=-3+b\to b=5$
  Vậy phương trình đường thẳng (d3): $y=x+5$

  toan-lop-9-cho-ham-so-y-3-co-do-thi-la-d1-va-ham-so-g-2-1-co-do-thi-la-d2-a-ve-do-thi-ham-so-tre

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )