Toán Lớp 9: Cho hàm số bậc nhất y=(m-1)x-4 (d) Tìm m để (d) cắt đồ thị hàm số y=x-7 tại một điểm nằm bên trái trục tung.

Question

Toán Lớp 9: Cho hàm số bậc nhất y=(m-1)x-4 (d)
Tìm m để (d) cắt đồ thị hàm số y=x-7 tại một điểm nằm bên trái trục tung., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tháng 2022-12-19T05:11:33+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $m>2$ thì (d) cắt (d’) tại 1 điểm nằm bên trái trục tung
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (d): $y=(m-1)x-4$
  (d’): $y=x-7$
  Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (d’):
  $(m-1)x-4=x-7\\\to (m-1)x-x=-3\\\to x(m-2)=-3\\\to x=-\dfrac{3}{m-2}$
  Để (d) cắt (d’) tại 1 điểm nằm bên trái trục tung
  $\to x<0\to -\dfrac{3}{m-2}<0\\\to m-2>0\\\to m>2$
  Vậy $m>2$ thì (d) cắt (d’) tại 1 điểm nằm bên trái trục tung

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )