Toán Lớp 9: Cho hàm số bậc nhất y=ax-4 (1). Xác định hàm số a trong mỗi trường hợp sau a) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng y=2x-1 tại điểm có

Question

Toán Lớp 9: Cho hàm số bậc nhất y=ax-4 (1). Xác định hàm số a trong mỗi trường hợp sau
a) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng y=2x-1 tại điểm có hoành độ bằng 2
b)Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng y=3x+2 tại điểm có hoành độ bằng 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 2 tháng 2022-11-23T20:25:12+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a) y=7/2x-4
  b) y={21}/5x-4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Đồ thị hàm số y=ax-4 cắt đường thẳng y=2x-1 tại điểm có hoành độ bằng 2
  =>a\ne 2
  \qquad x=2 thay vào y=2x-1
  =>y=2.2-1=3
  => Giao điểm có tọa độ (2;3)
  Thay x=2;y=3 vào y=ax-4
  =>3=a.2-4
  =>2a=7=>a=7/2 (thỏa mãn)
  Vậy đồ thị hàm số đã cho là: y=7/2x-4
  $\\$
  b) Đồ thị hàm số y=ax-4 cắt đường thẳng y=3x+2 tại điểm có hoành độ bằng 5
  =>a\ne 3
  \qquad x=5 thay vào y=3x+2
  =>y=3.5+2=17
  => Giao điểm có tọa độ (5; 17)
  Thay x=5;y=17 vào y=ax-4
  =>17=a.5-4
  =>5a=21=>a={21}/5 (thỏa mãn)
  Vậy đồ thị hàm số đã cho là: y={21}/5x-4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )