Toán Lớp 9: Cho hàm số bậc nhất y = (3 – 2m)x + m – 1(d) a) Tìm m để hàm số đồng biến? b) xác định m để đồ thị hàm số d song song với đường thẳng y

Question

Toán Lớp 9: Cho hàm số bậc nhất y = (3 – 2m)x + m – 1(d)
a) Tìm m để hàm số đồng biến?
b) xác định m để đồ thị hàm số d song song với đường thẳng y = 2x +1
c) Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng y = -2x + 3, và đi qua M(2; – 1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 21 phút 2022-05-01T08:43:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Hàm số đồng biến khi :
  3-2m>0
  =>m< $\dfrac{2}{3}$ 
  Vậy hàm số đồng biến khi m< $\dfrac{2}{3}$ 
  b) Đồ thị hàm số song song với y=2x+1 khi :
  $\begin{cases}3-2m=2\\m-1\ne1\end{cases}$
  <=> $\begin{cases}m=\dfrac{1}{2}\\m\ne2\end{cases}$
  =>m=\frac{1}{2}
  Vậy đồ thị hàm số song song với y=2x+1 khi m=\frac{1}{2}
  c) Gọi phương trình đường thẳng đó là y=ax+b
  Đường thẳng đó song song với y=-2x+3 nên
  $\begin{cases}a=-2\\b\ne3\end{cases}$
  =>y=-2x+b(1)
  Vì đường thẳng đó đi qua M(2;-1) nên x=2;y=-1
  Thay vào (1) ta có : 
  -1=-2.2+b
  =>b=3 ( không thỏa mãn điều kiện )
  => Không có phương trình đường thẳng thỏa mãn đề bài.

 2. y=(3-2m)x+m-1
  a) Để hàm số đồng biến trên R
  ⇔3-2m>0
  ⇔m<3/2
  Vậy để hàm số đã cho đồng biến thì m < 3/2
  b) Để (d) song song với y=2x+1
  ⇔ $\begin{cases} 3-2m=2\\m-1 \ne 1 \end{cases}$
  $\begin{cases} m=\dfrac{1}{2}\\m \ne 2 \end{cases}$
  -> m =1/2
  Vậy để (d) song song với y=2x+1 thì m=1/2
  c) Giả sử đường thẳng cần tìm có dạng : y=ax+b   (d_2)
  Ta có : 
  *) Song song với y=-2x+3
  -> $\begin{cases} a=-2\\b \ne 3 \end{cases}$    (1)
  *) Qua M(2;-1)
  -> 2a + b =-1   (2)
  Từ (1) (2) ta có hệ : 
  $\begin{cases} a=-2\\2a+b=-1\\b\ne 3 \end{cases}$
  ⇔ $\begin{cases} a=-2\\b=3 (kt/m) \end{cases}$
  Vậy không có đường thẳng thỏa mãn đề bài.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )