Toán Lớp 9: Cho hai hàm số :y=(7m+2).x-2m+1(d)và y=(m²+2).x+2m+1(d’) Xác định giá trị của m để (d) // (d’) Mn giúp mình với

Question

Toán Lớp 9: Cho hai hàm số :y=(7m+2).x-2m+1(d)và
y=(m²+2).x+2m+1(d’)
Xác định giá trị của m để (d) // (d’)
Mn giúp mình với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 2 tuần 2022-06-07T03:49:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: $m = 7$

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\begin{array}{l}
  \left( d \right)//\left( {d’} \right)\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  7m + 2 = {m^2} + 2\\
   – 2m + 1 \ne 2m + 1
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {m^2} – 7m = 0\\
  4m \ne 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m\left( {m – 7} \right) = 0\\
  m \ne 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow m = 7\\
  Vậy\,m = 7
  \end{array}$

 2. Giải đáp:

   m = 7

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  ( d ) : y = ( 7m + 2 ) . x – 2m + 1 Có : a = 7m + 2

                                                                           b = – 2m + 1

  ( d’ ) : y = ( m^2 + 2 ) . x + 2m + 1 Có : a’ = m^2 + 2

                                                                             b’ = 2m + 1

  Để ( d ) $//$ ( d’ ) thì $\begin{cases} a=a’\\b\neq b’ \end{cases}$

  ⇔ $\begin{cases} 7m + 2 = m^2 + 2\\-2m+1\neq 2m+1 \end{cases}$

  ⇔ $\begin{cases} 7m-m^2=2-2\\-2m-2m=1-1 \end{cases}$

  ⇔ $\begin{cases} m(7-m)=0\\-4m\neq0 \end{cases}$

  ⇔ $\begin{cases} 7-m=0\\m\neq 0 \end{cases}$

  ⇔ m = 7

  Vậy để ( d ) $//$ ( d’ ) thì m = 7

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )