Toán Lớp 9: Cho hai hàm số bậc nhất y = mx -1 và y = (2m+1)x +3. Giá trị của m để đồ thi hai hàm số đã cho là hai đường thẳng cắt nhau.

Question

Toán Lớp 9: Cho hai hàm số bậc nhất y = mx -1 và y = (2m+1)x +3. Giá trị của m để đồ thi hai hàm số đã cho là hai đường thẳng cắt nhau., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 3 tuần 2022-04-07T20:12:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án+giải thích các bước:
  y=mx−1y=mx-1    (d)
       y=(2m+1)x+3y=(2m+1)x+3    (d’)
  (d) cắt (d’) ⇔ a≠a’a≠a′
                   ⇔m≠2m+1m≠2m+1
                   ⇔m≠−1m≠-1
  Vậy m≠−1m≠-1 thì 2 hàm số đã cho là 2 đường thẳng cắt nhau
  Cho mình xin ctlhn ạ

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
       y=mx-1    (d)
       y=(2m+1)x+3    (d’)
  (d) cắt (d’) ⇔ a \ne a’
                   ⇔m \ne 2m+1
                   ⇔m \ne -1
  Vậy m \ne -1 thì 2 hàm số đã cho là 2 đường thẳng cắt nhau

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )